Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen takana ovat myös onnistuneet hankinnat

Vanha sanonta ketjun vahvuudesta ja heikoimmasta lenkistä pitää hyvin paikkansa myös toimitusketjun hallinnassa. Jotta myyjä pystyy palvelemaan ikkuna- ja oviremontin loppuasiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitsee hän taakseen laadukasta tuotanto-osaamista sekä jämptin materiaalien toimitusketjun. Laadukkaiden lopputuotteiden lisäksi ensiluokkainen asiakaskokemus vaatii korkeaa toimitusvarmuutta, jotta ikkunat ja ulko-ovet ovat työmaalla asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana. Näissä asioissa ei voi onnistua ilman laadukkaita toimittajakumppaneita. Tätä näkökulmaa hyväksikäyttäen Kasken hankintaorganisaatio päätti kerätä toimittajaverkoston saman katon alle pohtimaan ja keskustelemaan tulevaisuuden haasteista ja ennen kaikkea sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Näin ollen Kaskipuu järjesti historiansa ensimmäiset toimittajapäivät Viitasaarella torstaina 10.9.2020. Kaski Kumppanuuspäiväksi nimettyyn tapahtumaan oli kutsuttu osa yhtiömme merkittävimmistä raaka-aine, materiaali- sekä komponenttitoimituksista vastaavista yhteistyökumppaneista. Myös logistiikasta ja asiakastoimituksista vastaavat sidosryhmämme olivat hyvin edustettuna. Päivän asiasisältö koostui pääasiassa Kaskipuun kuulumisista, ikkuna- ja oviremonttien markkinatilanteesta, sekä näiden lisäksi alihankintatuotteiden ja toimittajakumppaneiden merkityksestä Kaskipuun menestyksen tekijöinä. Päivän kantavaksi teemaksi oli valikoitunut Kaskipuun hankintojen johtamismallin mukanaan tuoma, syvällinen, toimittajayhteistyö.

Vuoden 2019 Toimittajakumppani -palkinnon sai Maarla Oy. Tunnustuksen vastaanotti laatupäällikkö Juho Jaurakkajärvi.

Lopputuotteiden laadun sekä toimitusvarmuuden näkökulmasta toimittajayhteistyö on hyvin tärkeässä asemassa. Asiakkaamme pitävät yhä suuremmassa määrin tärkeänä korkean laadun lisäksi nopeita toimitusaikoja ja näin ollen vasteaika koko toimitusketjun osalta supistuu. Ensiarvoisen tärkeänä toimitusketjun toimivuuden osalta nähdään se, että tarkka tieto materiaalitarpeista saadaan toimittajakumppaneille mahdollisimman nopeasti. Myös pidemmän aikavälin tarpeet on kyettävä riittävällä varmuudella ennustamaan, jotta aikanaan materiaalit sekä komponentit saapuvat tuotanto- ja kokoonpanoprosessin käyttöön laadukkaina sekä oikea-aikaisesti. Osapuolten välinen luottamus kumppaneiden osaamiseen on toimivan toimitusketjun, sekä laadukkaiden lopputuotteiden näkökulmasta kaiken a ja o.

Hyvääkin voidaan aina parantaa. Kaski Kumppanuuspäivän aikana saatiin runsaasti hyviä avauksia siitä, kuinka jokaisessa toimittajasuhteessa voidaan tehdä pieniä parannuksia yhä paremman asiakaskokemuksen eteen. Näitä pieniä parannuksia toteuttamalla voidaan varmistua siitä, että Kaski ikkunat ja ulko-ovet ovat markkinoiden laadukkaimpia myös tulevaisuudessa.

Jussi Korhonen
Hankintapäällikkö, Kaskipuu

 

 

 

Takaisin