Tasapainotettua ja hallittua ikkuna – ja ovituotantoa

Tasapainotettua ikkuna- ja ovituotantoa

Kun kysyntä on korkea, useimmat tehtaat tuntuvat olevan viikon tai useita myöhässä. Tilauksia kertyy enemmän kuin tuotantoputki läpäisee ja pienetkin häiriöt aiheuttavat lisää turbulenssia tekemiseen. Tilauksia halutaan kiirehtiä aikaisemmaksi, mikä osaltaan aiheuttaa lisää vaihtelua, kun jonoa järjestellään uusiksi. Vastaavasti hiljaisena aikana tehdas tasapainoilee pienemmän, kädestä suuhun ulottuvan tilausmäärän kanssa ja keräilee pidemmälle ajoitettuja tilauksia aikaisemmaksi pystyäkseen tehokkaasti valmistamaan tuotteet ja löytääkseen kaikille ihmisille sopivasti työtä.

Tuotannossa olemme tänä vuonna keskittyneet virheiden vähentämiseen. Erilaisista mittareista voidaan nähdä, että tässä on myös onnistuttu. Koska tekevälle sattuu, niin parantamista vielä riittää kuten aina ja kaikkialla. Jokainen virheellinen tuote syö paikan toiselta tuotteelta, jos tilalle joudutaan valmistamaan kokonaan uusi. Ja itse asiassa syö paikan myös jonkin uuden tilauksen tuotteelta, joka olisi voitu valmistaa virheellisten tilalla. Siksi on tärkeä määritellä laadulle tarkat kriteerit ja luoda tarkastusmenetelmät seuraamiseen. Tehdään huolellisia parannuksia, kun ensin virhelähteet on tunnistettu.

Tuotannossa onnistuminen perustuu tasapainoiseen suorittamiseen. Turha kiire ja hötkyily eivät tuota yhtä hyvää lopputulosta kuin hallittu suoritus, jossa oikeat lähtötiedot ja niistä johdettu tekeminen ovat tasapainossa käytettävän ajan kanssa. Myöskään vetelehtimällä ei synny hyvää tuottavasti, usein jopa enemmän virheitä, kun aikaa on liikaa ja ajatus karkaa ovista tai ikkunoista taivaan tuuliin. Tiedon oikeellisuus on avainasemassa eri työpisteissä.

Usein ajatellaan, että eikö siellä tuotannossa nyt joku voisi hoitaa ja tarkastaa ja muuttaa juuri minun asiaani muiden edelle. Samalla unohdetaan, että junan lailla etenevä tilausmassa sitoo materiaalien ja osien toimittajia omista ihmisistä ja koneista nyt puhumattakaan. Joustavuudella on siinä mielessä hintansa, että yleensä se sotkee ja häiritsee muiden lupausten toteuttamista. Jonkun muun siis pitää siis joustaa.

Tuotantojonoa muutettaessa siirretään monta asiaa uuteen paikkaan ja kun liikkuvia osia on tarpeeksi, kaikki eivät enää ehdi oikealle paikalle oikeaan aikaan. Syntyy myöhästymisiä ja petettyjä asiakaslupauksia. Syntyy myös ylimääräistä varastoa ja joskus kolhuja lisäkäsittelyiden tai vaurioita välivarastoinnin takia. Syntyy kustannuksia, joita ei yleensä voi asiakkaalle siirtää.

Onnistumisen edellytykset syntyvät, kun jokainen hoitaa ruutunsa ajallaan. Tilaus on oikein tallennettu, tietojärjestelmät laskevat määrät ja työstötiedot kohdilleen. Alihankkija saa omat tilauksensa, jotta ehtii tekemään tarpeelliset tuotteet ja niiden variaatiot sovitun kaltaisina, värisinä ja vielä toimittamaankin perille. Tehtaan oma henkilöstö on huollettujen koneiden ja laitteiden kanssa työssä ja osalinjat täyttävät pääkokoonpanoa halutusti. Linjalta syntyy tilatun kaltaisia tuotteita oikeilla ominaisuuksilla varustettuna ja lähtevät asiakkaille ajallaan. Lopulta kaikki ovat tyytyväisiä, koska erityisiä säätöjä, korjausliikkeitä tai pakittamisia ei tarvita. Homma sujuu. Tasapainoisessa tehtaassa ei ole kiireen tuntua, mutta asiat silti tapahtuvat joutuisasti.

Mutta mitä sitten tehdään, kun asiat eivät etene suunnitellusti? Helpointa olisi tehtaalla vastata muutospyyntöihin kylmästi: ”Ei onnistu”. Se olisi monesti taloudellisinta kokonaisuus huomioiden, mutta ei aina käytettävissä oleva valinta. Asiat saadaan sujumaan parhaiten yhteistyössä, jossa jokainen harkitsee ensin todelliset muutostarpeensa ja sitten tarvittaessa sovitellaan ratkaisu yhdessä. Vahinkojen minimoiminen tai muutosten pitäminen pienenä on se, mitä tavoitellaan. Muutokset eivät tapahdu koskaan ilmaiseksi. Asiakasta ei kuitenkaan unohdeta missään tilanteessa, koska häntä varten koko tehdas on lopulta olemassa!

Artikkelin kirjoittaja Harri Hytönen, Kaskipuun tehtaanjohtaja

Takaisin