Kaskipuu ja Fira yhteistyöhön

Kaskipuu Oy ja rakennusalalla toimiva Fira Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuodesta 2021 alkaen. Tavoitteenamme on rakentaa molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta pohjautuen molemminpuoliseen luottamukseen, toistemme kunnioittamiseen, yhteiseen ja yhdessä sovittuun tavoitteeseen, tekemisen vastavuoroisuuteen sekä harkittuun yhteistyöhön. 

Tarkoituksenamme on Fira Oy:n kanssa luoda mahdollisuus kehittää molempien liiketoimintaa ja oppia uutta seuraamalla yhdessä sovittuja puitteita. Koska organisaatioiden toiminta perustuu viime kädessä yksilötoimintaan, henkilökohtaisiin kontakteihin ja vuorovaikutukseen, on tavoitteenamme rakentaa saumattomasti ja ongelmattomasti sujuva kumppanuus myös henkilöstön tasolla.

Projektiluontoisuuden vuoksi rakennusalalla piilee riski virheiden toistaminen projektista toiseen. Yhteistyöllämme haluamme varmistaa, että hyödyntämällä projekteissa kerättyä dataa tehokkaasti esimerkiksi päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä, voimme luoda jotain paljon kestävämpää ja varmistaa kumppanuuden kehittymisen sekä yhdessä oppimisen.

”Taloista pitää saada parempia ihmisille asua ja samalla pitää lyhentää läpimenoaikaa.”, kiteyttää Firan kehitysjohtaja Otto Alhava. Yhteinen tavoitteemme on lyhentää hankkeiden kestoa, mutta tinkimättä luotettavuudestamme. Tästä syystä keskitymme vapauttamaan aikaa päästäksemme tekemään arvoa tuottavaa työtä.

 

           

 

Takaisin