Kaskipuu ja Fira yhteistyöhön

Kaskipuu Oy ja rakennusalalla toimiva Fira Oy solmivat kumppanuussopimuksen vuodesta 2021 alkaen. Kumppanuudelle tunnusomaista on molemminpuolinen luottamus, toisen kunnioittaminen, yhteinen ja yhdessä sovittu tavoite, tekemisen vastavuoroisuus, sekä harkittu yhteistyö. Näistä komponenteista rakentuu kumppanuus, joka on hyödyllinen molemmille osapuolille. 

Tarkoituksemme Fira Oy:n kanssa on kehittää molempien liiketoimintaa vakaammaksi ja varmemmaksi, sekä oppia yhdessä uutta. Kumppanuus on antoisaa ja luo mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen, kun yhdessä sovittuja puitteita seurataan. 

Tavoitteemme on rakentaa kumppanuudelle vankka pohja henkilöstön tasolleOrganisaatioiden toiminta perustuu viime kädessä yksilötoimintaan ja henkilökohtaisiin kontakteihin ja vuorovaikutukseen. Sujuvasta henkilöstötason vuorovaikutuksesta syntyy saumattomasti ja ongelmattomasti toimiva kumppanuus organisaatioiden välille. 

Rakennusalan projektiluontoisuus aiheuttaa virheiden toistamista projektista toiseen. Me Kaskipuulla ja Firalla haluamme luoda jotain kestävämpää kumppanuutemme avulla. Haluamme käyttää projekteissa kerättyä tietoa tehokkaasti esimerkiksi päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä. Näin mahdollistamme kumppanuuden kehittymisen ja voimme oppia yhdessä.

Rakennusalalla on liian vähän tuotekehitystä. ”Taloista pitää saada parempia ihmisille asua ja samalla pitää lyhentää läpimenoaikaa”, kiteyttää Firan kehitysjohtaja Otto AlhavaYhteinen haasteellinen tavoitteemme on lyhentää hankkeiden kestoa tinkimättä luotettavuudesta. Pyrimme keskittymään työhön, joka on arvoa tuottavaa ja vapauttamaan aikaa arvoa tuottavalle työlle. 

           

 

Takaisin