Ikkunan lämpörikko – tunnista vaarat ja vältä epätasaista lämpökuormaa

Ikkunan lämpörikko

Ikkunan lämpörikko eli lämpöshokkirikkoutuminen on harvinainen, mutta harmillinen ilmiö. Ikkunan lämpörikko on ehkäistävissä omalla toiminnalla kiinnittämällä huomiota esimerkiksi ikkunoiden varastointiin rakennusaikana sekä verhojen ja kalusteiden sijoitteluun. Myös erilaiset teippaukset ja kalvotukset aiheuttavat lasiin ylimääräistä lämpökuormaa

”Tavallinen lasi ei kestä kovin suuria lasilevyn sisäisiä lämpötilaeroja. Jos lämpötilaero kipuaa 40 asteeseen, aletaan olla ikkunan lämpörikon kannalta kriittisillä rajoilla”, toteaa Kaskipuun tuotepäällikkö Antti Myllylahti.

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:n tekninen myyntipäällikkö Harri Korpela vahvistaa kuulevansa välillä kyselyjä ”selittämättömistä” lasirikoista, joissa lasi on rikkoutunut kuin itsestään.

”Osa näistä rikoista on juuri näitä niin kutsuttuja lämpöshokkirikkoutumisia, joissa lasin sisäiset lämpötilaerot ovat muodostuneet liian suuriksi ja lasi rikkoutuu. Usein syynä on lasin osittainen varjostaminen tai varjostuma, joka aiheutuu esimerkiksi rakenteista, huonekaluista, verhoista, sälekaihtimista tai muusta vastaavasta ulkoisesta tekijästä”, summaa Korpela.

Joissakin tilanteissa, useimmiten keväisin ja syksyisin, lämmöstä johtuvia lasirikkoja tapahtuu myös ilman selkeää ulkoista tekijää. Näissä tapauksissa ikkunan lämpörikko voi johtua siitä, että lasin reuna-alue eli karmi on yön jäljiltä vielä kylmä, mahdollisesti jopa pakkasella. Auringon lämmittäessä nopeasti lasin näkyvää osaa, muodostuvat lasin sisäiset lämpötilaerot muodostuvat liian suuriksi ja lasi rikkoutuu.

Ikkunan lämpörikko on aiheuttanut lasiin halkeaman

Karkaistu lasi poistaa lämpörikon riskin

Lämpötilakäsitellyn eli karkaistun lasin käyttäminen poistaa lämpörikon riskin käytännössä kokonaan. Karkaistu lasi kestää 250 astetta lämpötilaeroja eli käytännössä viisi kertaa enemmän kuin tavallinen lasi.

”Karkaistua lasia kannattaa käyttää ainakin kriittisemmissä rakenteissa. Karkaistun lasin hinta voi ostovaiheessa kirpaista, mutta kiinteiden, suurikokoisten ikkunoiden vaihtaminen jälkeenpäin on iso ja kallis työ. Oikeanlaisiin lasivalintoihin satsaaminen on lopulta vain murto-osa vaihtamisen kustannuksista”, muistuttaa Myllylahti. Kaskipuun ikkunoihin on saatavilla monenlaiset lasivaihtoehdot eri tarpeisiin!

Karkaisuprosessissa tavallinen lasi lämmitetään 650 asteeseen ja jäähdytetään hallitusti. Lasin pintaan jää näin jännitystila, joka tekee lasista huomattavasti lujempaa.

”Tavallinen lasi särkyy hajotessaan isoiksi, viiltäviksi paloiksi, jotka voivat tehdä pahaa jälkeä ikkunan rikkoutuessa. Karkaistu lasi taas menee hajotessaan tylppäreunaiseksi muruksi ja on näin rikkoutuessaan merkittävästi turvallisempi kuin tavallinen lasi”, Myllylahti toteaa.

Nyky-ikkunassa on aina pinnoitettuja laseja lasin lämmöneristävyyden, auringonsuojauksen parantamiseksi tai huurtumisen ehkäisemiseksi. Pinnoitukset nostavat eristyslasin sisäisiä lämpötiloja ja muuttavat lämmön kulkua lasin sisällä.

”Tämän vuoksi esimerkiksi verhojen ja sälekaihdinten käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, ettei niitä riiputeta puolessa välissä valoaukkoa, jolloin valo kulkee osittain esteettä lasin läpi, mutta osittain ei. Myös huonekalujen sijoittelussa tulee muistaa, että ilman pitäisi päästä vapaasti kiertämään myös lasin sisäpinnalla”, ohjeistaa Korpela.

 

Ikkunoiden suojaukseen kannattaa satsata jo työmaalla

Myllylahti ja Korpela muistuttavat, että ikkunoiden asianmukaiseen säilytykseen kannattaa kiinnittää huomiota jo rakennustyömaalla. Useasti rikkoutumisia tapahtuu juuri rakennusaikana, jolloin lämpörikolle suotuisat olosuhteet voivat syntyä ihan vahingossakin kuormalavalla toimitetun ikkunapaketin jäädessä auringon armoille.

”Jos ikkunoiden vieressä on vaikkapa nippu villaa tai puutavaraa suojaten ikkunoita osittain, lasit lämpenevät auringon paahteessa epätasaisesti. Tämä voi edesauttaa lämpörikon syntymistä aiheuttamalla pienen halkeaman lasin reunaan, jolloin ikkunat voivat haljeta myöhemmin kokonaan”, painottaa Myllylahti.

Myös erilaiset suojaamistoimenpiteet saattavat aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lasille, jolloin hyvän tarkoituksen sijaan aiheutetaankin lasille vaurioita.

”Jos lasi peitetään osittain pressulla vakkapa betoniroiskeilta suojautumiseksi, saatetaan samalla aiheuttaa puolivarjo tai estetään ilman kierto lasin ympärillä”, Korpela toteaa.

Ikkunan lämpörikko

Tasainen lämpökuorma estää ikkunan lämpörikkoa

Sekä Myllylahti että Korpela toteavat, että lämpörikon vaara on hyvä tiedostaa, mutta sitä ei tarvitse pelätä – vain murto-osa auringon epätasaiselle paahteelle altistuneista ikkunoista oikeasti hajoaa.

”Kannattaa huomioida, että tummat kaihtimet ja verhot lisäävät lämpökuormaa vaaleita sävyjä enemmän. Nämä saattavat ehkä tuntua pieniltä jutuilta, mutta huolehtimalla ikkunoiden tasaisestä lämpökuormasta saadaan ehkäistyä lämpörikon riskiä”, Myllylahti summaa.

”Lasin käyttömääriin nähden rikkoutumisia tapahtuu melko vähän, mutta lähes poikkeuksetta ne aiheuttavat melko paljon keskustelua”, rauhoittelee Korpela ja muistuttaa, että jokainen käyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa suuresti myös rikkoutumisriskiin.

”Lasin lämpöshokkirikkoutumisia voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota rakenteisiin ja tunnistamalla lasitusten mahdolliset riskit. Lasin osalta riskiä voidaan pienentää myös esimerkiksi varmistamalla lasin leikkuureunan mahdollisimman korkea laatu, jolla minimoidaan erilaisten rikon alkupisteinä toimivien reunavirheiden määrä. Myös oikeiden lasien valintaa kyseiseen käyttötarkoitukseen ei voida väheksyä.”

 

Tiesithän, että auringonsuojaikkuna on hyvä keino suojautua auringon haittavaikutuksilta!

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin Kaski-ikkunoista!

Takaisin