Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen on arvovalinta

kaskipuun puiset ulko-ovet valmistetaan ylikiimingissä

Suomalainen valinta

Kotimaisuuden tärkeys on korostunut korona-aikana ja voimme ylpeästi vetää taas siniristilipun salkoon ja viettää tänään Osta työtä Suomeen -päivää! Tutkimustulokset tukevat ajatusta, että kuluttamisella voi vaikuttaa. Työllistävyysvaikutusten lisäksi vastuullisuus on suuri yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa tänä päivänä sekä kuluttajien, julkisten hankkijoiden, että yrityshankkijoiden ostopäätöksiin. Kotimaisen tuotteen tai palvelun valitseminen on vastuullisuusteko. Kaskipuun tuotteilla -ikkunoilla ja ovilla- on avainlippu-merkki osoituksena kotimaisesta työstä. Myös Kaskipuun omistus on 100% Suomessa. Avainlippumerkin tarkoitus on auttaa asiakasta valitsemaan kotimainen vaihtoehto. Kaskipuun puuovet ovat hiilineutraaleja ja lisäksi puudesign-ovillamme on myös Design from Finland -merkki, tunnustuksena kotimaisesta suunnittelutyöstä.

Milloin avainlippu?

Avainlippua voidaan käyttää, kun liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai palveluista, joille on myönnetty merkin käyttöoikeus. Avainlippu myönnetään Suomessa valmistetulle tuotteelle tai tuotetulle palvelulle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. Tähän lasketaan mukaan kaikki, mitä tuotteen tai palvelun valmistamiseen tarvitaan, kuten työ, raaka-aineet, lämmityskulut ja hallinto. Kaskipuun tuotteet ylittävät vaaditun kotimaisuusasteen reilusti, ja valtaosa tuotteidemme valmistukseen tarvittavista raaka-aineista ja tarvikkeista on kotimaista alkuperää. Esimerkiksi kaikki puuraaka-ainetoimittajamme kuuluvat joko FSC, PEFC tai useissa tapauksissa molempien metsäsertifiointien piiriin. Kaikki Kaskipuun käyttämät puuraaka-aineet täyttävät vähintään FSC sertifikaatin mukaisen Controlled Wood -kriteeristön tunnusmerkit ja puu on lähes aina kotimaista.

Kotimaisen tuotteen ostaminen on arvovalinta

Suomalaiset arvostavat kotimaassa tuotettuja tuotteita ja palveluita, ja haluamme vastata omalta osaltamme tähän tarpeeseen. Kotimaisten tuotteiden ostamisesta on sekin etu, että asiakkaat tuntevat paremmin Suomen työolot ja lainsäädännön. Tuotteen kotimaisuus ja suomalaisen työn tukeminen on meille arvovalinta ja sen tärkeys on korostunut korona-aikana.

Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen auttaa pitämään työpaikkoja jatkossakin kotimaassamme. Näin vaikutamme välillisesti yhteiskuntamme palveluiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen: suosimalla kotimaisia tuotteita ja palveluita laitamme hyvän kiertämään. Jos jokainen suomalainen käyttäisi 10 euroa kuukaudessa enemmän suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin, syntyisi Suomeen vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa!

Ovet Kaskipuu

 

Takaisin