Kärpäset ikkunan välissä

Kun sää syksyllä viilenee lämpimän kesän jälkeen, saatetaan törmätään tällaiseen ongelmaan: ikkunoiden välissä on kärpäsiä. Tätä tapahtuu erityisesti maaseudulla, missä kärpäsiä yleensäkin on enemmän, mutta ilmiötä on havaittu myös muualla. Kärpästen määrää lisääviä tekijöitä on muun muassa vesialueiden, kotieläinsuojien ja pihapiirin roskakatosten läheisyys. Lisäksi mahdollinen tontille tai sen läheisyyteen tuotu täytemaa tai multa lisäävät usein kärpäsentoukkien ja sitä kautta myös kärpästen määrää. Ilmojen viiletessä kärpäset ja monet muutkin hyönteiset hakeutuvat luonnostaan kohti lämpöä eli esimerkiksi aurinkoisille rakennusten seinustoille ja sieltä edelleen ikkuna-aukkoihin. On hyvä muistaa, että kärpäset ikkunan välissä on kuitenkin normaali ilmiö, vaikkakin hieman harmillinen. Kärpästen pääsy ikkunan välitilaan ei ole tuotevirhe, vaan johtuu normaalista kärpästen käyttäytymisestä.

Miten kärpäset pääsevät ikkunan väliin?

Ikkunoiden rakenteessa on pari seikkaa, jotka mahdollistavat kärpästen pääsyn ikkunan väliin. Ne pääsevät ikkunan väliin yleensä vesirei’istä ja mahdollisesti myös kohdasta, joista tiivistettä on katkaistu ilmankierron vuoksi. Kärpästen pääsyä ikkunoiden väliin voidaan ehkäistä laittamalla ikkunan vesireikiin vedenläpäisevää verkkoa tai harjakset. On kuitenkin huolehdittava, ettei verkko estä ilmankiertoa ikkunan välissä ja että vesi pääsee poistumaan rakenteesta. Mikäli aukot on peitetty kokonaan ja ilman kiertäminen ja veden poistuminen ovat estyneet, ei ikkunoissa ole voimassa normaalia lahoamattomuus- ja rakennetakuuta. Verkko on pidettävä puhtaana, eikä sitä saa päästää homehtumaan. Tarkista siis mahdollisten verkkojen tai harjasten kunto säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.

kärpäset ikkunan välissä on normaali ilmiö

Eli nämä pienet määrävälein tehdyt aukot ikkunarakenteen ulkopuolen alumiiniprofiilien alareunassa ovat vedenkierron ja ilmanohjauksen kannalta välttämättömiä pitää auki. Näin kondenssivesi pääsee poistumaan ja ilmankierto on myös taattu. Niiden tukkiminen aiheuttaa ongelmia, mutta jos kärpäset ikkunan välissä muodostuu isoksi ongelmaksi, nämä aukot voidaan varustaa verkoilla tai harjaksilla, jolloin kärpästen pääsy ikkunan välitilaan estyy.

Nykyaikainen energiatehokas ikkuna on suunniteltu niin, että ikkunan sisä- ja ulkopuitteen välissä tapahtuva ilmankierto estää kondenssiveden muodostumista. Riittävän tiivistemäärän takaamiseksi ikkunan ulkopuitteen tiivistettä poistetaan nurkasta pieni pätkä. Tämä on tarpeellinen toimenpide ikkunan kosteusongelman välttämiseksi ja se estää myös ikkunan lahovauriot. Kärpäset löytävät tiensä ikkunan väliin myös näistä kohdista, joista tiivistettä on leikattu.

Muita haasteita ikkunoiden kanssa?

Ikkunan väliin ilmestyvien kärpästen lisäksi muutokset lämpötilassa saattavat aiheuttaa myös ikkunoiden huurtumista. Lue halutessasi lisää ikkunoiden huurtumisen syistä ja sen estämisestä toisesta blogiartikkelista. Jos ikkunoiden tiivistys on päässyt heikentymään, sen huomaa useimmiten vedon tunteesta ikkunoiden lähellä tai ikkunoiden väliin kertyvästä liasta ja pölystä. Ikkunoiden tiivisteet onkin syytä tarkistaa ajoittain ja tarvittaessa vaihtaa uudet tiivisteet. Lue lisää ikkunoiden tiivistyksestä.

Jos ikkuna-asiat askarruttavat, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Vastaamme mielellämme kaikkiin ikkuna-aiheisiin kysymyksiin. Palvelemme puhelimitse sekä chatissa.

Takaisin