Vastuullisuus hankintojen keskiössä

Asiakas on tärkein, vastuullisuus, tuloksellisuus sekä yhdessä menestyminen. Ne ovat Kaskipuun keskeiset arvot, jotka ohjaavat meidän Kaskelaisten tekemistä liiketoiminta-alueesta riippumatta. Omalle henkilöstölle arvot ovat lähtökohtaisesti itseisarvo, mutta miten niihin suhtaudutaan ja miten ne ohjaavat toimintaa, kun mennään oman organisaation ulkopuolelle?

Tämä oli yksi useista teemoista, mistä keskusteltiin Kaskipuun järjestämässä, vuoden 2021 Kaski kumppanuuspäivässä. Kyseinen päivä on toimittajakumppaneillemme järjestettävä vuotuinen tapahtuma, missä hankintatoimen johdolla nostetaan keskusteluun Kasken ajankohtaisia kuulumisia sekä hankintatoimen kehittämiseen liittyviä, keskeisiä, toimenpiteitä. Lisäksi kumppanipäivillä keskustelimme Kaski-tuotteiden myynnistä, muuttuvista asiakastarpeista sekä vuoden 2021 lopun aikana käyttöön otettavat materiaalihallinnan järjestelmät.

Miten toimittajakumppani voi omalla toiminnallaan edistää Kaskipuun arvoja ja strategiaa? Olipa kyse asiakaskokemuksesta, toiminnan vastuullisuudesta, tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta tai yhdessä tekemisen tematiikasta, on toimittajakumppanilla keskeinen rooli ja vaikutusvalta arvojen toteutumiseen. Hankintojen vastuullisuudesta puhuttaessa on tärkeää, kuinka vastuullisista olosuhteista komponentit ovat peräisin, millaista sertifiointitapaa puutuotteiden osalta sovelletaan tai kuinka hankintaketjun aikana vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja tai jätteitä käsitellään. Keskeinen kysymys tässä tilanteessa on varmistaa, että vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyvät tekijät on asianmukaisesti huomioitu ja kuinka niitä voidaan toimittajakumppanin kanssa yhdessä kehittää?

Päivän aikana lanseerasimme uuden Kaski kumppanuusmallin toimittajajohtamisen ja yhteisen kehittämisen selkärangaksi. Tässä yhteisen kehittämisen keskiöön nousevat hankintaketjun vastuullisuus, ympäristöteemat, laadunhallinta ja kaupalliseen yhteistyöhön liittyvät vahvuudet kuin myös kehityskohteet. Näiden työkalujen avulla olemme jatkossa huomattavasti kyvykkäämpiä syventämään yhteistyötä toimittajakumppaniemme kanssa. Vain yhteistyötä syventämällä voimme tuottaa hankintaketjuun lisäarvoa, mistä hyötyvät molemmat puolet, Kasken arvojen mukaisesti.

 

Jussi Korhonen

Hankintapäällikkö

Vuoden 2020 toimittajakumppaniksi valittiin BestGlass Oy. Kuvassa 2. oikealta: Teemu Ohtamaa, Operatiivinen johtaja, Best Glass Oy

Takaisin